EN
Tất cả danh mục
Trang chủ>Giới thiệu >Quy trình QC

Có gì mới

Quy trình QC

QUY TRÌNH QC CỦA CÔNG TY DỆT MAY NHÀ RANCHO SANTA FE


Nhiều tiêu chuẩn quản lý chất lượng cung cấp các biện pháp bảo vệ cho người sử dụng sản phẩm và dịch vụ, nhưng tiêu chuẩn hóa cũng có thể làm cho cuộc sống của người tiêu dùng trở nên đơn giản hơn. Một sản phẩm hoặc dịch vụ dựa trên tiêu chuẩn quốc tế sẽ tương thích với nhiều sản phẩm hoặc dịch vụ hơn trên toàn thế giới, điều này làm tăng số lượng lựa chọn có sẵn trên toàn cầu.

QC của chúng tôi có thể được chia thành hai loại: QC cho vải và QC cho hàng may sẵn.


TIÊU CHUẨN QC

● Đáp ứng yêu cầu chất lượng của khách hàng

● Đảm bảo sản phẩm và dịch vụ của khách hàng an toàn

● Tuân thủ các quy định

● Đáp ứng các mục tiêu môi trường

● Bảo vệ sản phẩm khỏi các điều kiện khí hậu hoặc bất lợi khác

● Đảm bảo rằng các quy trình nội bộ được xác định và kiểm soát

图片 5图片 10

QC CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CÁC MẶT HÀNG ĐÃ SN SÀNG


Khách hàng ưa thích công ty QC bổ nhiệm các thanh tra chất lượng đến nhà máy của chúng tôi. Công ty chúng tôi cũng đã chỉ định một thanh tra chất lượng để điều phối họ, hoàn thiện toàn bộ quy trình.


图片 8

QC CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI VẢI

● Rancho cũng xuất khẩu vải ra nước ngoài.

● Nhân viên kiểm tra chất lượng sẽ rút nhiều cuộn tạo thành khối lượng lớn, mở nó ra và kiểm tra chất lượng.
Cuối cùng, chúng tôi luôn có một báo cáo tốt về sản phẩm.

图片 9